Wednesday, April 21, 2010

E-KAMUS

E-Kamus merupakan perisian dwi-bahasa (Melayu-Inggeris, Inggeris-Melayu) dengan himpunan pelbagai kamus. Ia dilengkapi dengan pelbagai teknik pencarian bergantung kepada cara penggunaan bersesuaian dengan kemajuan teknologi perkomputeran pada hari ini. Fungsi pengimbas (text capture) membolehkan pelajar mendapatkan makna perkataan hanya dalam sesaat melalui sentuhan tetikus (double-click). Ini merupakan cara yang sangat mudah dan cepat jika dibandingkan dengan pencarian melalui kamus buku yang tebal untuk sesuatu perkataan. Dengan cara ini, para pelajar juga akan bertambah minat untuk mempelajari istilah-istilah atau perkataan baru. Selain dari itu, e-Kamus juga dilengkapkan dengan penyemak ejaan dalam Bahasa Melayu yang bertindak menyemak kesalahan ejaan secara automatik. Oleh itu, semua kerja dan dokumentasi yang dihasilkan menerusi komputer dapat disemak ejaannya. Ini dapat menambahkan ketepatan sesuatu hasil kerja oleh pelajar serta pengguna. E-kamus sesuai digunakan pada semua peringkat usia daripada kanak-kanak (pelajar) sehingga dewasa. Kategori istilah matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris telah dirumus khas untuk kegunaan pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah. Ianya dapat membantu pelajar membuat rujukan istilah dengan lebih cepat dan tepat. Begitu juga kamus-kamus istilah profesional seperti kejuruteraan dan kedoktoran dapat membantu pelajar peringkat IPT membuat rujukan dengan lebih mudah.

ARTIKEL UNDANG-UNDANG

Bidang kuasa dan kedaulatan

Isu-isu mengenai bidang kuasa dan kedaulatan telah menjadi penting dalam era Internet kini. Internet tidak menjadikan sempadan geografi dan bidang kuasa jelas, tetapi pengguna Internet masih ada di kawasan bidang kuasa secara fizikal dan tertahluk pada undang-undang yang bebas daripada kedudukan mereka di Internet.Dengan itu, satu urusniaga boleh merangkumi undang-undang sekurang-kurangnya tiga bidang kuasa: 1) undang-undang di mana pengguna menetap, 2) undang-undang yang beraplikasi pada mana hos server terletak, dan 3) undang-undang negara yang beraplikasi pada orang atau perniagaan yang mana urusniaga telah menjadi. Maka satu pengguna di Malaysia yang membuat urusniaga dengan pengguna lain di Jepun melalui satu server di Hong Kong boleh secara teorinya tertahluk pada undang-undang ketiga-tiga negara ini sebagaimana mereka merujuk kepada urusniaga yang dilakukan. Bidang kuasa adalah aspek kedaulatan dan ia merujuk kepada kebolehan kehakiman, perundangan dan pentadbiran. Meskipun bidang kuasa adakah satu aspek kedaulatan, ia tidak wujud secara bersama dengannya. Undang-undang satu negara boleh mendapat impak melanjutkan bidang kuasa melepasi batas kawasan kedaulatan dan kesempadanan negara berkenaan. Ini ternyata bermasalah kerana medium Internet tidak secara terang mengiktiraf kedaulatan dan batasan kawasan. Tiada undang-undang bidang kuasa yang seragam dan mempunyai pengaplikasian sejagat, dan soalan-soalan berkenaan adalah secara amnya satu hal konflik undang-undang, iaitu undang-undang antarabangsa khusus. Satu contoh merupakan adalah sah di satu negara dan menyalahi undang-undang di negara lain. Dalam ketiadaan satu kanun bidang kuasa sejagat, pengamal undang-undang terpaksa berdepan dengan isu konflik undang-undang. Satu lagi masalah yang wujud berkenaan undang-undang siber adalah sama ada hendak menanggap Internet senagai satu ruangan kosong fizikal (dan secara langsung tertahluk kepada bidang kuasa kawasan) atau untuk menilai Internet sebagai satu dunia dengan sendirinya (dan bebas daripada sebarang sekatan begitu). Mereka yang menyokong pendapat yang keduanya itu berpendapat bahawa kerajaan harus membiarkan komuniti Internet untuk mengawal dirinya sendiri. John Perry Barlow, umpamanya, telah berbicara di hadapan kerajaan-kerajaan dunia dan menyatakan "Apabila terdapatnya konflik sebenar, dan kesalahan sebenar, kami akan mengenalpasi mereka dan menguruskan mereka dengan cara yang ada. Kami membentuk Kontrak Sosial kami sendiri. Kerajaan ini akan dimulai mengikut keadaan dunia kami, bukan dunia anda. Dunia kami berlainan" (Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace [1]).

MAKNA PERKATAAN

Bidang kuasa
ketentuan-ketentuan yg menyatakan sejauh mana atau sebanyak mana kuasa yg ada pd atau yg boleh digunakan oleh seseorang;

Kedaulatan undang-undang
ke­dudukan undang-undang sesebuah negara sbg kuasa tertinggi yg mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan ma­syarakat; Kamus Dewan Edisi Empat

Kehakiman
segala hal yg berkaitan dgn urusan hukum (undang-undang) dan pengadil­an: jabatan ~; soal-soal ~; Kamus Dewan Edisi Empat

Konflik
perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dll: beliau memberi amaran kpd orang-orang yg hendak menimbulkan ~ antara kaum di negeri ini; cerita itu penuh dgn ~ jiwa, antara kasih dan tanggungjawab; berkonflik berselisihan, bertentangan, ter­libat dlm sesuatu konflik. Kamus Dewan Edisi Empat

Kontrak
kontrak; 2. dokumen yg mengandungi syarat-syarat perjanjian ini: ~ hadapan; ~ niagaan ke depan; Kamus Dewan Edisi

Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.

1. Bidang kuasa
Jangan menyalahgunakan bidang kuasa yang diberi.

2. Kedaulatan
Kita mestilah memelihara kedaulatan undang-undang negara kita.

3. Kehakiman
Bapa saya bekerja di jabatan kehakiman Kuala Lumpur.

4. Konflik
Konflik yang terjadi diantara individu akan mengakibatkan perselihan pendapat.

5. Kontrak
Dokumen itu mengandungi kontrak perniagaan diantara Syarikat Inmaju dengan Syarikat Pestabina.

No comments:

Post a Comment